Polskie Marki Turystyczne - wizytacja w Bistro Ślimaka

Polskie Marki TurystyczneProjekt „Polskie Marki Turystyczne” został stworzony przez MSiT we współpracy z POT i zakłada stworzenie pakietów produktów turystycznych, tworzących jedną, spójną całość promowaną jako marka turystyczna. Projekt został wpisany do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jego realizacja przyczyni się do budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej, opartej o bogate zasoby kulturowe i przyrodnicze oraz budowy powiązań międzynarodowych dla polskiej turystyki.

Jak się dowiedzieliśmy, dziś mieliśmy cichego gościa, a dokładnie wizytacja w ramach projektu Polskie Marki Turystyczne -  Przedstawicielki Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zgłoszenia Krainy Kanału Elbląskiego i Mazury Zachodnie.

Polskie Marki Turystyczne BistroSlimakaCelem projektu jest poprawa jakości zarządzania rozwojem turystyki, podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych oraz zracjonalizowanie prowadzonych działań marketingowych na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby ułatwić zarządzanie i promocję tzw. regionów turystycznych wykraczających poza granice administracyjne.

Na przestrzeni ostatnich lat zaszły ogromne zmiany w turystyce na poziomie krajowym, europejskim i światowym. Podróżowanie staje się coraz łatwiejsze, zarówno pod względem finansowym, jak i transportowym. Turystyka przeżywa rozkwit. Nowe trendy w turystyce są odbiciem szerzej zachodzących zjawisk społecznych i ekonomicznych. Rośnie znaczenie turystyki indywidualnej. Podróżujący, wybierając cele, kierują się łatwością organizacji wyjazdu, atrakcyjnością, możliwością przeżycia szczególnych doświadczeń, mocno zakorzenionych w kulturze odwiedzanego miejsca, czy pozyskanymi opiniami.

___________

Foto Facebook: Stanisława Pańczuk

 

Dołącz do nas!

e gazele snails garden skalmowski

Marka Snails Garden i linia kremów ze śluzem ślimaka "Prestige" , uzyskała statuetkę "e-Gazele Biznesu" — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce. Polacy pokochali zakupy w sieci, o czym świadczą dwucyfrowe wzrosty na rynku e-commerce, które utrzymują się od wielu lat, niezależnie od koniunktury gospodarczej. Zapraszamy na zakupy www.KremSlimaka.pl


 

Polecam rejs STATKIEM po trawie "Bursztyn" z Kapitanem BartkiemStatkiem po Trawie