Ślimaki jadalne – użytkowość, wartość odżywcza i bezpieczeństwo dla zdrowia konsumenta.

Slimaki mazurskie SnailsGardenJakość zdrowotna mięsa i jaj ślimaków

Jakość zdrowotna to ogół cech i kryteriów, które charakteryzują żywność pod względem wartości odżywczej, cech sensorycznych i bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta. Te trzy podstawowe kryteria muszą spełniać także produkty spożywcze uzyskiwane od ślimaków.

Przydatność każdego środka spożywczego dla organizmu człowieka określa jego wartość odżywcza. O wartości odżywczej mięsa decyduje wartość energetyczna, strawność i wartość biologiczna. Zapisy prawa żywnościowego nie określają wymagań w zakresie wartości odżywczej mięsa ślimaków. Punktami odniesienia wydają się więc opracowania oparte na wynikach badań nad winniczkiem. Dla mięsa tego gatunku opracowano wzorzec składu podstawowego (białko, tłuszcz, popiół), profil kwasów tłuszczowych oraz skład aminokwasowy. Z nielicznych danych przedstawionych w piśmiennictwie wiadomo, że mięso tych ślimaków charakteryzuje się stosunkowo wysoką zawartością białka (15–16%), przy stosunkowo niskiej zawartości tłuszczu (od 1,2 do 2,4%).

Z przeprowadzonych badań porównawczych różnego typu kawiorów konsumpcyjnych wiadomo, że kawior z ikry ślimaka szarego wyróżnia się pozytywnie pod względem zawartości tłuszczu prawie dwukrotnie wyższej niż w kawiorze jesiotrowym i wynosi średnio 9,96%. Natomiast zawartość białka w ikrze ślimaka jest podobna do jego poziomu w mięsie i wynosi ok. 16%.

Przetwórstwo mięsa ślimaków odbywa się według określonego schematu. Po uśmierceniu, które najczęściej wykonuje się za pomocą pary wodnej lub metodą immersyjną poprzez zanurzenie w gotującej się wodzie, następuje etap oddzielenia muszli. Rozbiór tuszek polega na oddzieleniu stopy ślimaka od worka trzewiowego.

Z danych piśmiennictwa wynika, że ślimak mały szary ze względu na niewielkie rozmiary może być również spożywany w całości. Kolejnym etapem obróbki są: mycie, sortowanie, blanszowanie oraz pakowanie, a następnie mrożenie i składowanie gotowego produktu.

K Janiszewska pieczarka slimakiK Janiszewska kawior bialy na slodko ikra slimakaK Janiszewska bruschetta slimaki mazurskie

Mięso ślimaków dostępne jest na rynku pod różnymi postaciami: 

a) surowca (ślimaka żywego) – w handlu hurtowym i dla przemysłu przetwórczego,

b) półproduktu (mięsa ślimaczego mrożonego) – mięso zamrożone po wstępnej obróbce termicznej, 

c) gotowych produktów w formie konserw, ślimaków przyrządzonych świeżych i zamrożonych oraz dań gotowych na bazie mięsa ślimaków. 

Źródło: Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie (2011)

Snails Garden Horeca posiada nowoczesny sprzęt, odpowiadający potrzebom pierwszej klasy, gdzie stosowane są odpowiednie praktyki produkcyjne. Hodowla oraz przetwarzanie ślimaków w gotowe wyroby odbywa się w tym samym miejscu, co przekłada się na gwarancję ich świeżości.

Nasze ślimaki mają zapewnione najlepsze warunki dla ich rozwoju. Hodujemy je w idealnym środowisku, w którym występuje bujna roślinność i naturalna poranna rosa. Każdego dnia je kontrolujemy i doglądamy osobiście, a podczas selekcji poddawane są rygorystycznej ocenie jakościowej.

Ślimaki mazurskie:

- Nie zawierają konserwantów, polepszaczy i sztucznych środków barwiących żywność
- Pochodzą z własnego gospodarstwa
- Mogą być pakowane w różnej wielkości i ilości
- Występują w postaci mrożonej i chłodzonej
- Posiadają najwyższą jakość Smaku!

W naszej ofercie znajdziecie Państwo 3 rodzaje ślimaków mięsnych.
Współpraca HoReCa 

Nasza duma!

Wyróżnienie naszej marki! Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2022 z kosmetykami SnailsGarden ze śluzem ślimaka.
Uroda, odwaga, charyzma, ma swoje prawa⚘

KobietySukcesuWarmiiiMazur2022zkosmetykamiSnailsGardensluzslimaka